Βιβλιοθήκες

Εντελώς προσαρμοσμένα σε νέες τάσεις, ράφια αποθήκευσης και βιβλίων συγκεκριμένα για τον δικό σας χώρο.
Ειδικές Διαστάσεις: ΝΑΙ
Κατασκευασμένα από: Μέταλλο, Οξιά, Δρύ
Χρώματα: 3000